نرم‌افزار SQL Server 2019

شامل نسخه‌های:

  • SQL Server 2005
  • SQL Server 2008
  • SQL Server 2012
  • SQL Server 2014
  • SQL Server 2016
  • SQL Server 2017
  • SQL Server 2019

در انبار موجود نمی باشد