نرم‌افزار Windows Server 2019

شامل نرم‌افزارهای:

  • Windows Server 2019 DataCenter | Standard
  • Windows Server 2012

در انبار موجود نمی باشد