نرم‌افزار Photoshop Collection 2021

شامل نرم‌افزارهای:

  • Photoshop CS
  • Photoshop CS2
  • Photoshop CS3 ME
  • Photoshop CS5 ME
  • Photoshop CS6 ME
  • Photoshop CC 2017
  • Photoshop CC 2020 x64
  • Photoshop CC 2021 ‪(Windows 10)‬

در انبار موجود نمی باشد