نرم‌افزار Microsoft Dynamic CRM 365

شامل نرم‌افزارهای:

  • Microsoft Dynamics 365، بعلاوه نرم افزارهای پیشنیاز
  • به همراه Windows Server 2019 و SQL Server 2016
  • به علاوه آموزش لیندا به زبان اصلی

در انبار موجود نمی باشد