نرم افزار Microsoft Dynamic CRM 2016

  • نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان ماکروسافت
  • Windows Server 2012
  • SQl Server 2014
  • Microsoft Dynamic CRM 2016

در انبار موجود نمی باشد