نرم‌افزار‌ Cimco 8

شامل نرم‌افزارهای:

•    Cimco Edit 8
•    Cimco DNS MAX 8
•    Cimco MDC MAX 8
•    CIMCO NC-Base 8
•    CIMCO CNC-Calc 8
همراه با راهنمای نصب فارسی

در انبار موجود نمی باشد