نرم‌افزار‌ AfterEffects and Premiere Pro Collection

شامل نرم‌افزارهای:

  • After Effects CC v17.‎5 x64 ‪(only windows 10)‬
  • After Effects CC v14.‎2 x64
  • After Effects CS4
  • Premiere Pro CC v14.‎7 x64 ‪(only windows 10)‬
  • Premiere Pro CC v11.‎1.‎2 x64
  • Premiere Pro CS4

در انبار موجود نمی باشد